คณะผู้บริหารและพนักงานมีสุขโซไซตี้ เดินทางศึกษาดูงานเนอร์ซิ่งโฮมที่มีการจัดการและการดูแลที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

 คณะผู้บริหารและพนักงานมีสุขโซไซตี้ เดินทางศึกษาดูงานเนอร์ซิ่งโฮมที่มีการจัดการและการดูแลที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเข้าชมงานที่มีนวัตกรรมการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว " Home Care & Rehabilitation Exhibition "

 
Meesuk Society has been visited the best nursing home in Japan and opened the new experience in Home Care & Rehabilitation Exhibition
 
 
 

 

 

 

Subcategories

 

 

 

 


คลิ๊กที่นี่เพื่อชม

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม 24 Hours - Assisted Living For Senior with Alzheimer's, Parkinsons's, Dementia