เตรียมรับชีวิตสูงวัยอย่างฉลาดด้วยโอกาสการลงทุนในอสังหาฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูง

 เตรียมรับชีวิตสูงวัยอย่างฉลาดด้วยโอกาสการลงทุนในอสังหาฯ ที่ให้ผลตอบแทนสูง
เพื่ออิสรภาพในวัยเกษียณ พร้อมเรียนรู้ เคล็ดลับ รับมือตลาดผู้สูงวัยขยายอย่างถูกวิธี รู้เร็ว รวยเร็ว
โดย อ.พัลลภ กฤตยาณวัช อดีต ผอ.ฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธอส. และ
ที่ปรึกษาสมาคม
ในวงการอสังหาฯ กว่า 10 แห่ง, คุณศศิวิมล สิงหเนตร นักพัฒนาอสังหาฯ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้นำด้านไลฟสไตล์และตลาดที่อยู่อาศัยวัยเกษียณ และ 
คุณฐิติพร จันทนพรชัย Design Consultant
SCG Eldercare Solution ที่ปรึกษาด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย

www.meesuksociety.com

 

 

 

 


คลิ๊กที่นี่เพื่อชม

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม 24 Hours - Assisted Living For Senior with Alzheimer's, Parkinsons's, Dementia